Privatlivs policy - gäller från 25. maj 2018


Vid VIPdaters tar vi seriöst din behandling av din personliga information och säkerställer en rimlig och transparent databehandling. Denna sekretesspolicy beskriver hur din personliga information behandlas när du använder VIPdaters. VIPdaters är ansvarig för data och ser till att dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med integritetslagstiftningen.

Behandling av personuppgifter

Vi bearbetar personuppgifter som du frivilligt har gett oss genom att skapa din profil på VIPdaters eller genom att redigera din befintliga profil och information om inloggningshistorik och tid för inloggning.

Syftet med vår behandling av din personliga information är följande:

 • Matcha din profil med andra profiler på VIPdaters för datingsändamål
 • Markera din profil för att få fler besökare, så att du får ett större gränssnitt runt din profil.
 • Serviceoptimering och skapande av statistik

Vi behandlar endast din information i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla de syften som informationen har samlats in.

Bearbetning baseras på följande rättsliga grund:

 • Du godkänner skapandet av din profil
 • Behandling krävs för utförandet av ett kontrakt som du är part i.
 • Den bearbetningen baseras på underlättande av inloggning och optimering av tjänsten och användarvänlighet

När vi har fått ditt samtycke till användning av vår behandling av dina personuppgifter har du alltid möjlighet att återkalla ditt medgivande helt eller delvis tillbaka genom att kontakta oss. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av den behandling som vi har tagit innan du drar tillbaka.

Observera att behandling av viss information krävs för att kunna erbjuda ett normalt inloggningsförfarande och att matcha profiler basalt. Utan denna information kan du inte använda VIPdaters:

 • Födelsedatum (Privat, ålder doch offentlig)
 • Ditt kön (offentlig)
 • Vilket genus du söker (offentligt)
 • Vilken åldersgrupp du söker (allmän)
 • E-postadress (Privat)
 • Postnummer (offentligt)
 • Profiltext (allmän)
 • Önskat maximalt avstånd till andra medlemmar (offentliga)
 • Kategori du letar efter (offentlig)
 • IP-adresser som används (privat)
 • Signera Aktivitetsaktivitet (Privat)

Med vår matchningsalgoritm kommer vi att göra automatiska förslag match baserade på in personuppgifter genom att utvärdera dina personliga preferenser och geografisk plats för att matcha din profil med andra profiler på VIPdaters så att du får relevanta förslag partner och kan hitta den bästa partnern för dig. Har du valt den automatiska VIPmatch funktionen skickade ditt meddelande valt till utvalda användare som matchar din profil om de har valt att ta emot denna information under sin notifikationsindstillinger.

Retention of information

Dina personuppgifter hålls endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet, om inte annat krävs enligt lag, särskilt redovisningsreglerna i lagen om lagring av bokföringen i 5 år.

Upplysande av information

Vi passerar på den publika delen av din personliga information som visas på din profilsida på VIPdaters till våra användare och för våra anslutna online dating guider, i syfte att sprida din profil. Dessutom kommer vi att avslöja din personliga information till andra om vi är skyldiga enligt lag.

Behandlingsplats

Vi behandlar din personliga information på följande platser:

 • VIPdaters kontor i Köpenhamn
 • Vårt värdcenter på Softlayer IBM Cloud, Washington, USA

Dina rättigheter

Som registrerad VIPdaters du är i besittning av ett antal rättigheter som VIPdaters kan hjälpa dig utföra. Detta inkluderar:

 • Du kan ta bort din profil när som helst eller fråga oss om det.
 • Du kan alltid kontakta oss och be att få inblick i vilka personuppgifter vi behandlar om dig, för vilka ändamål vi behandlar information och om vi lämna ut informationen till andra.
 • Du kan kontakta och få korrigerad personlig information om dig.
 • Du har rätt att permanent ta bort din personliga information hos VIPdaters.
 • Du kan begära din personliga information som skickas in och skickas till en ny datakontrollör (dataportabilitet)
 • Du kan göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, inklusive användningen av direktmarknadsinformationen.

Kontaktuppgifter:

VIPdaters.se
CVR: 29240035
ISP 3000 ApS
Ved Klædebo 14, 2970 Hørsholm
Telefon 71 99 67 78