VIPdaters Privatlivs policy (GDPR)

Dejting og Privatlivs policy - gäller från 25. maj 2018


På VIPdaters.se tar vi behandlingen av dina personuppgifter på allvar och vi säkerställer en rättvis och transparent databehandling. Denna sekretesspolicy beskriver hur din personliga information behandlas när du använder VIPdaters.se. VIPdaters.se är datakontrollanten och ser till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

Bearbetning av personlig information

Vi behandlar personlig information som du frivilligt har gett oss när du skapar din profil på VIPdaters.se eller när du redigerar din befintliga profil, samt information om din senaste inloggningstid.

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är följande:

 • Matcha din profil med andra profiler på VIPdaters.se för datingsändamål
 • Främja din profil för att locka fler besökare till den och därmed säkerställa ett större gränssnitt runt din profil.
 • Optimera tjänsten och sammanställa statistik

Vi behandlar bara din information i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla de syften för vilka informationen samlades in.

Behandlingen bygger på följande rättsliga grund:

 • Genom att skapa din profil, samtycker du till behandlingen
 • Den behandlingen är nödvändig för att uppfylla det syfte som du skapar din profil för.
 • Bearbetning för att underlätta inloggning och optimera tjänsten och användarvänligheten

Observera att följande information krävs för att erbjuda en normal inloggningsprocedur och för att matcha profiler i grunden. Utan denna information kan du inte använda VIPdaters.se:

 • Födelsedatum (privat, ålder dock offentlig)
 • Ditt kön (offentligt)
 • Vilket kön du letar efter (offentligt)
 • Vilken åldersgrupp du letar efter (offentlig)
 • E-postadress (privat)
 • Postnummer (offentligt)
 • Profiltekst (offentlig)
 • Önskat maximalt avstånd till andra medlemmar (offentligt)
 • Kategori du letar efter (offentlig)
 • IP-adresser används (privata)
 • Information om den senaste inloggningen till tjänsten (privat)

Med vår matchalgoritm kommer vi att göra automatiska matchningsförslag baserade på dina angivna personuppgifter genom att utvärdera dina personliga preferenser och geografiska position för att matcha din profil med andra profiler på VIPdaters.se, så att du får relevant partnerförslag och kan hitta den bästa partneren för dig. Om du har valt att delta i den automatiska VIP-matchen, kommer ditt valda meddelande att skickas till utvalda medlemmar som matchar din profil om de har valt att ta emot den här informationen under sina aviseringsinställningar.

Information bevaring

Dina personuppgifter kommer endast att bevaras så länge som är nödvändigt för ändamålet, såvida inte annat krävs enligt lag.

Utlämnande av information

Vi avslöjar den offentliga delen av din personliga information, som visas på din profilsida på VIPdaters.se, till våra andra användare såväl som till våra anslutna online-datingguider, och eventuellt på vår Facebook-profil för att sprida profilen på din profil. Om vi ​​dessutom är skyldiga att göra det enligt lag, avslöjar vi din personliga information till andra.

Behandlingsort

Vi behandlar din personliga information på följande platser:

 • VIPdaters kontor i huvudstadsområdet.
 • Vårt värdcentrum vid Dandomain A/S

Dina rättigheter

Som registrerat hos VIPdaters.se har du ett antal rättigheter som VIPdaters.se kan hjälpa dig att uppfylla. Detta inkluderar att:

 • Du kan radera din profil när som helst eller be oss att göra det. När din profil raderas raderas förhållandena som är kopplade till andra medlemmar, som skickade och mottagna meddelanden, besökarstatistik, vänlistor osv. Samtidigt. När din profil har tagits bort kan dina data om dessa relationer, profiltekst och ovanstående personliga information inte längre nås, varken externt eller internt. Dessa data raderas alltså fysiskt från våra servrar.
 • Så länge du har en aktiv profil kan du alltid kontakta oss och be om insikt om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, i vilka syften vi bearbetar informationen och om vi vidarebefordrar informationen till andra.
 • Så länge du har en aktiv profil kan du kontakta och få korrigerad personlig information om dig.
 • Så länge du har en aktiv profil kan du begära att dina personuppgifter lämnas ut och överföras till en ny datakontrollant (dataportabilitet)
 • Du kan radera din profil när som helst, och därför är dina personuppgifter på VIPdaters.se, detta kommer att vara permanent.

VIPdaters.se
CVR: 29240035
Maglebjergvej 6, 2800 Lyngby

För att komma i kontakt med VIPdaters, rekommenderas att använda sig av e-post: kundcenter@vipdaters.se

Om du har frågor eller kommentarer, tveka inte att kontakta oss.

Cookies: